jenny_ahlin

Jenny Ahlin

Magnify, företaget som Jenny Ahlin driver, jobbar utefter varje enskild individs förutsättningar och funktion. Magnify är ett konsultföreatg för privatpersoner, företag och föreningar, för att ge en fördjupad kunskap om hur vi kan må och prestera bättre. Magnify driver olika projekt runt om i södra Sverige inom kost och träning.

Jenny  arbetar även som Master Trainer för Concept Education i ViPR, TRX och Triggerpoint och hennes träningsfilosofi bygger på en fördjupad kunskap kring människan rörelsemönster, vilket genomsyrar allt Jenny instruerar och gör. En träningsupplevelse som, förutom  ökad träningsglädje och inspiration, stärker dig som deltagare inifrån och ut!  Hennes drivna, motiverande och pedagogiska instruerande tar hennes passdeltagare till en helt ny träningsnivå!

www.jennyahlin.se